Замърсени почви, опасност за здравето

Почвите, замърсени с въглеводороди, представляват риск за човешкото здраве, поради което е важно да се постави диагноза на района преди да се намерят населени места в районите, засегнати от тези съединения.

В Мексико това замърсяване се дължи на нелегален бензин или дизел, следователно този вид събитие трябва да бъде предотвратено и засегнатите райони трябва да бъдат отстранени. За да се избегнат тези инциденти, е препоръчително да има добро управление на експлоатационните практики при добива, разпределението и съхранението на въглеводороди.

на Инженерно-технологичен институт на UNAM Той направи карти на риска за човешкото здраве на замърсено място, разположено в северната част на Мексико, което е с площ от около 900 хектара.

Тези карти са получени от сателитни изображения, географски информационни системи и вземане на проби на мястото. Целта на този проект е да разчита бързо и икономично на информация, която позволява да се знае дали е възможно да се разреши заселването на дадено население или не.

на специалист по екологично инженерство, Rosa María Flores Serrano и техният екип, след анализиране на изображения и проби, потвърди наличието на тежки фракционни въглеводороди в избраните точки; рискът е изчислен.

Официалният мексикански стандарт NOM-138-SEMARNAT / SS-2003 определя три фракции на въглеводороди: леки, средни и тежки. Всяка от тях е смес от няколко органични съединения. Например, тежката фракция е въглеводороди с вериги с повече от 18 въглеродни атома, които могат да представляват риск за човешкото здраве.

В този проект видът на риска, който измерва, се разглежда в рамките на антропогенните, където агентът, произвеждащ стрес, е замърсителят, т.е. токсичните вещества, съдържащи се в почвата, водата или въздуха, с които населението влиза в контакт. Тези вещества се разделят на два вида: канцерогенни и неканцерогенни.

Стойността на риска, която те оценяват в този проект, е измерена като рисково съотношение, тъй като са оценени неканцерогенните (системни) ефекти. Трябва да се отбележи, че някои от въглеводородите в сместа от тежка фракция могат да причинят неврологични увреждания в бъбреците, черния дроб и белите дробове.

Съотношението на риска е резултат от разделяне на дозата на експозиция (която се изчислява въз основа на условията на експозиция в популацията и концентрациите в почвата), между референтната доза (с която не се очакват неблагоприятни ефекти). , която се получава от токсиколозите въз основа на лабораторни тестове.

Ако дозата на експозиция, изчислена за площадката, надвишава референтната доза, това съотношение на риска ще има стойност, по-голяма от една, и ще представлява риск над приемливата. Поради това в тази област трябва да се вземат мерки, като намаляване на концентрациите или бионаличността.

„Ако можем да намалим източниците на замърсяване в страната, ще бъдем много по-добри. Трябва да се справим с решенията, но и с превантивните мерки, за това как да избегнем нелегални поглъщания; трябва да се погрижим за всичко, за да се избегне замърсяването на местата, ”каза Роза Мария Флорес.


Видео Медицина: Сметището в Карлово излага на опасност живота и здравето на жителите на общината (Август 2020).