Детското психично здраве, защитено от Съда

Приеми и облекчи психологически тестове на непълнолетни лица в процес на задържане и задържане под стража, е акт, който може да бъде оспорен чрез ампаро в Мексико от 19 януари 2011 г. според първия състав на Върховния съд на нацията.

 

Министрите на институцията установиха важността на гарантират психичното здраве на непълнолетните, което е основно право, защитено от Конституцията на Съединените мексикански щати и Конвенцията за правата на детето.

 

Те считат, че предвид риска, свързан с прилагането на психологически тестове за непълнолетни, не е необходимо те да бъдат щета да подаде amparo, ако не достатъчно, че има опасност да го провокира.

 

Този критерий означава също, че всяко друго действие в рамките на изпитването, което би могло да повлияе на психичното здраве на децата, трябва да се разглежда като невъзможен ремонт и следователно тя може да бъде оспорена от защита .

 

Установеният критерий се прилага и в случаите, когато признаването на непълнолетни се допуска и освобождава при необходимост от развод.

 

Прочетете официалното изявление на адрес www.scjn.gob.mx

 

Източник: El Universal


Видео Медицина: Die 5 Biologischen Naturgesetze - Die Dokumentation (Август 2021).